Sfera Wewnętrzna 3030-3050 cz.1

Major Dimja Sneuth,

Departament Wywiadu Dragonów Wolfa (Wolfnet), planeta Outreach, Dystrykt Sarna (Zjednoczona  Wspólnota).

7 Stycznia 3050 roku.

 

 

CIŚLE TAJNE: WYŁĄCZNIE NAJWYŻSZY POZIOM DOSTĘPU

Od pierwszych chwil istnienia naszej jednostki, Dragoni Wolfa uczynili swym życiowym credo walczyć ciężej, szybciej i efektywniej, niż którzykolwiek z wojowników Sfery Wewnętrznej. Osiągnięcie takiego mistrzostwa zależy jednak zarówno od naszego bojowego wyszkolenia i treningu, jak i od możliwości zdobywania i gromadzenia przez nasz Wywiad poufnych informacji dotyczących potencjalnych przeciwników. Z tego powodu, pułkownik Wolf zatwierdził rozpowszechnienie w jednostce niniejszego opracowania, podsumowującego główne polityczne, militarne, ekonomiczne i społeczne zmiany, które zaszły w Sferze Wewnętrznej w ciągu ostatnich dwudziestu lat.
W ciągu długich stuleci poprzedzających wybuch Czwartej Wojny Sukcesyjnej, Sfera Wewnętrzna nie doświadczyła poważniejszych zmian. Minione dwie dekady jednakże, przyniosły niespotykane dotąd ożywienie polityczne. Wojna i jej reperkusje zaowocowały rozpadem aliansów, zabójstwami, intrygami, secesjami i lokalnymi konfliktami zbrojnymi, które miały miejsce na skutek intensywnej działalności nowej generacji potężnych i wpływowych ludzi, którzy wkroczyli na scenę polityczną po roku 3030.
Większość raportów dotyczących obecnego stanu Sfery Wewnętrznej została przygotowana zarówno przez sprzymierzone jak i wrogie, jednak obce agencje wywiadowcze. Niektóre z opracowań trafiły w nasze ręce dobrowolnie lub na skutek wymiany informacji, pozostałe zostały uzyskane na drodze działań operacyjnych agentów Wolfnetu. Wygląda na to, że przywódcy Wielkich Domów Sukcesyjnych również doszli do wniosku, iż „Wiedza oznacza Władzę”. Spotkaliśmy się bowiem z przygotowywaniem na ich potrzeby podobnych opracowań, do których informacje zdobywane są w podobny do naszego, sposób.
Zapoznając się z kolejnymi raportami, dość łatwo stwierdzić, w których momentach konkretny autor traktuje fakty tendencyjnie, w których zaś utrzymuje rzetelną bezstronność. Generalnie jednak, czytelnicy mogą mieć niemal pewność, że podane informacje są na tyle wiarygodne, na ile tylko dany wywiad był w stanie podołać powierzonej mu misji. Tam, gdzie wyjaśnienie lub rozszerzenie tekstu wydawało się niezbędne, dodałem krótkie Noty Edytorskie.

Koniec części pierwszej raportu.

 

Źródło: 20 Year Update

Tłumacz: nieznany

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *